A. Trafikcirkulærer ORF 23.07.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer pr. 23.07.2019.

TC 34-2019 omhandlende "Forbud mod strækningskørsel med damplokomotiv".

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146  6481
tbjo@bane.dk