A. TC 33-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære 33-2021 gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed 01.11.2021 - 31.10.2022.
TC 33 -2021 omhandler: Strækning 25, Hjørring. Passage af mærke ”Stop for farepunkt”.

Se TC 33-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed


Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk