J. TC 25-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed 20.06.2022 - 28.02.2023.
TC 25-2022 omhandler: Strækning 2 og 4. Etablering af sporspærring eller midlertidigt rangerområde med håndholdt terminal.

Se TC 25-2022

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed


Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk