TC 2023-11

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2023-11, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 01.04.2023 - 31.01.2024. 

TC 2023-11 omhandler:
Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund)

Se TC 2023-11

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed