I. ORS-ORF SSB 901-2022

Trafikale Regler udsender ny ORS-ORF SSB 901-2022 gældende fra 01.06.2022 til 10.12.2022.
ORS-ORF SSB 901-2022 omhandler: Manual for aflåsning af sporskifter med låsebolte. Oplåsning af sporskifter i teknisk sikret område.

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk