A. Strækningsoversigt ETCS 23.03.2020

Trafikale Regler har opdateret rettelse til strækningsoversigt ETCS gældende fra 23.03.2020.

Det drejer sig om navngivningen af to ETCS-stopmærker i Hurup Thy der var forkerte. 

 

Se opdateret strækningsoversigt ETCS

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk