Strækningsoversigt ETCS 09.04.2020

Trafikale Regler har opdateret rettelse til strækningsoversigt ETCS gældende fra 09.04.2020.

Det drejer sig om rettelse af indholdsfortegnelse, signaturforklaring, bremsetabeller, strækninger med ETCS-anlæg
samt sidenumre strækningerne 4, 25 og 34. Desuden er strækning 6 Vigerslev - Ringsted optaget til brug ved testkørsel.

 

Se opdateret strækningsoversigt ETCS

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk