Støjkompensation

Banedanmark har ved udgangen af november 2022 udsendt breve til borgere ved Silkeborgvej, Aarhus Kommune, der er berettiget til at søge supplerende støjkompensation for anlægsarbejder udført i april-maj 2022

-------------------------------------------------------------------

I forbindelse med Banedanmarks anlægsarbejder kan der forekomme støjende arbejde uden for normal arbejdstid. Dette støjende arbejde begrænses til få aftner/nætter, og de berørte borgere kan i den forbindelse søge om støjkompensation. 

Planlagte, støjende anlægsarbejder ved broer ved Gl. Viborgvej, Silkeborgvej og Selkærvej i Aarhus Kommune blev varslet i løbet af første halvår af 2022 forud for udførelsen af dem. Banedanmark har efterfølgende konstateret, at enkelte anlægsarbejder i praksis delvist måtte udføres på andre tidspunkter og steder end planlagt. Der er derfor gennemført supplerende støjberegninger for at fastlægge støjudsættelsen i nærområdet.

 

Borgere i boliger over grænseværdien er berettiget til at søge støjkompensation. Grænseværdien er 55 dB for støj i sammenhængende perioder på mindst 3 nætter og 60 dB for enkeltnætter. Borgere, der er berettiget til at søge om den supplerende støjkompensation, har modtaget brev herom i Digital Post eller som fysisk brev.

Brug ansøgningsmodulet her på siden og send en ansøgning til Banedanmark, hvis du i første halvår af 2022 blev varslet om støjende anlægsarbejder ved de tre broer i Aarhus Kommune. Du skal ikke anvende ansøgningsmodulet til ansøgning om supplerende støjkompensation.

 

Baggrund for partshøring

Filnavn Download
Baggrund for partshøring selkærvej
Baggrund for partshøring Silkeborgvej
Hotelophold skal søges inden fristen
Hotelophold skal søges inden fristen
Et kontonummer består af Reg. nummer (4 cifre) samt kontonummer (10 numre). Skal kun udfyldes hvis der ønskes økonomisk kompensation.

Når du trykker "send anmodning" er dine oplysninger indsendt og du vil modtage en bekræftelse på E-mail