Afvanding

Som hovedregel kan Banedanmark ikke give naboer tilladelse til en tilslutning til grøfter langs banen.

Banedanmarks grøfter skal primært sikre afvanding af banen og er alene dimensioneret til dette.

Med de senere års øgede nedbør er presset på banegrøfterne vokset. De er derfor ikke i stand til at bortlede yderligere vandmængder. 

Vær opmærksom på, at du som grundejer er forpligtet til at sikre afvandingen nedstrøms. Det siger Vandløbsloven, som du kan finde på retsinformation.dk. Der må ikke forekomme opstuvninger af vandet, fordi det kan ødelægge dæmningen og sporet og i værste fald føre til afsporing af toget.

Det er ikke tilladt at tilslutte sig banegrøften på eget initiativ, hvis du har spørgsmål vedrørende afvanding kan du kontakte din kommune eller banedanmark. 

vi oprenser vores grøfter, når afvandingen ikke fungerer optimalt. Konstaterer du, at der er problemer, så er du velkommen til at kontakte os.