Til dig som er nabo

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. 

Vi etablerer eksempelvis afskærmning mellem byggepladsen og vores nærmeste naboer for at mindske gener som støj og støv fra byggeriet. Alligevel kan det ikke helt undgås, at du som nabo til arbejdet kan opleve gener fra arbejdet. 

Arbejdstider

De fleste af vores byggeaktiviteter er planlagt til at foregå inden for normal arbejdstid på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 18.00.
Vi vil dog særligt i starten af byggeperioden have behov for at arbejde både om aftenen og om natten, når vi skal udføre en række kørestrøms-, sikrings- og jordarbejder, mens sporet er spærret for togtrafik.   

Fra september til udgangen af november 2019 kan du forvente aktivitet på byggepladsen og langs sporet ved den nye station på alle tidspunkter af døgnet. 

Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at placere de mest støjende arbejder i dagtimerne, når det er muligt. 

Tung trafik

Der vil være en del tung trafik i området, når vi transporterer materialer og materiel til og fra byggepladsen.