Om projektet

I efteråret 2019 går Banedanmark i gang med byggeriet af Vinge Station, der forventes klar til indvielse i sommeren 2020.

Vi forventer at have fundet en entreprenør til opgaven i løbet af august, og så begynder vi så småt at etablere os i området, hvor vi skal bygge den nye station i Vinge. Først etablerer vi arbejdsveje og en skurby til vores byggefolk. Herefter skal vi udføre en række kørestrøms-, sikrings- og jordarbejder, der er nødvendige for at skabe plads til den nye station, og dette arbejde vil få konsekvenser for togtrafikken.    

Vi undgår desværre ikke at spærre banen, men vi har tilrettelagt arbejdet i tæt samarbejde med DSB for at genere togpendlerne mindst muligt. I efteråret spærrer vi banen i tre sammenhængende uger plus tre enkelte weekender. Derudover spærrer vi banen i påsken 2020, hvor gangbro, elevatortårne og trapper til den nye station skal løftes på plads.

Den nye station, der geografisk placeres på S-togsnettet mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station, bliver udstyret med elevatorer og en gangbro, der gør det muligt at skifte mellem stationens to perroner. I tilknytning til den nye station etablerer Frederikssund Kommune adgangsveje, forpladser og parkeringsfaciliteter.

Du kan følge med i byggeriet af den nye station her på siden og på projektets Facebookside, der går i luften i efteråret 2019.