Banedanmark bygger Vinge Station

I sommeren 2020 bliver det muligt for borgerne i Vinge at stige på S-toget fra deres egen S-togsstation. Byggeriet af Vinge Station går i gang til efteråret og udføres af Banedanmark.

”Vi ser frem til at komme i gang med projektet, og vi håber, den nye station vil gøre jernbanen endnu mere attraktiv for borgerne i Vinge, der bliver tættere forbundet med hovedstaden, fortæller anlægsdirektør i Banedanmark Steen Neuchs Vedel.  

Den nye station, der geografisk placeres på S-togsnettet mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station, bliver udstyret med elevatorer og en gangbro, der gør det muligt at skifte mellem stationens to perroner. I tilknytning til den nye station etablerer Frederikssund Kommune adgangsveje, forpladser og parkeringsfaciliteter. 

Vi går i gang efter sommerferien

Vi forventer at have fundet en entreprenør til opgaven i løbet af august, og så begynder vi så småt at etablere os i området, hvor vi skal bygge den nye station i Vinge. Først etablerer vi arbejdsveje og en skurby til vores byggefolk. Herefter skal vi udføre en række kørestrøms-, sikrings- og jordarbejder, der er nødvendige for at skabe plads til den nye station, og dette arbejde vil få konsekvenser for togtrafikken.       

”Vi undgår desværre ikke at spærre banen, men vi har tilrettelagt arbejdet i tæt samarbejde med DSB for at genere togpendlerne mindst muligt. I efteråret spærrer vi banen i tre enkelte weekender samt tre sammenhængende uger. Derudover spærrer vi banen i påsken 2020, hvor gangbro, elevatortårne og trapper til den nye station skal løftes på plads”, fortæller Steen Neuchs Vedel. 

Sidst på efteråret, når vi er færdige med kørestrøms-, sikrings- og jordarbejderne i og langs sporet, opsætter vi en midlertidig afskærmning, så vi kan arbejde på byggeriet af den nye station uden at forstyrre togtrafikken unødigt. 

Sådan påvirkes togtrafikken, mens vi bygger

Banen er spærret for togtrafik på strækningen mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station i følgende perioder, mens byggeriet af Vinge Station står på:

2019:

Weekender (fredag aften – mandag morgen):
- 27. september – 30. september 
- 4. oktober – 7. oktober
- 11. oktober – 14. oktober

Tre sammenhængende uger: 
- Fredag aften den 18. oktober – mandag morgen den 11. november


2020:

- Påsken: Torsdag den 9. april – tirsdag 14. april