Arbejde ved Ingerslevsgade

Vi har nu afsluttet den del af arbejdet mellem Valby og Svanemøllen, som har indflydelse på togtrafikken. Vi mangler stadig de sidste etaper på opstillingssporene ud for Dybbølsbro Station. 

Vi arbejder både dag og nat på opstillingssporene i to perioder:

• 11. - 24. september 2017
• 6. november - 1. december 2017

Vi udskifter sveller, skinner og sporskifter på opstillingssporene ud for Ingerslevsgade – fra opstillingssporene er der lidt større afstand til beboelsesejendommene på Ingerslevsgade end sporene med togdrift.

I forbindelse med arbejdet benytter vi arbejdspladsen ved Ingerslevsgade. Pladsen bliver anvendt som arbejdsplads af vores entreprenør. Entreprenøren har byggepladsskur og andre mandskabsfaciliteter på pladsen. Desuden bruger vi vores byggeplads ved Lersøen til omlæsning af materialer, hvor vi kører til og fra med arbejdstog i både dag- og nattetimerne.

Arbejdet er i perioder støjende for dig som nabo. Vi kører i sporet med skinnekørende arbejdskøretøjer og gravemaskiner. Arbejdet med at fjerne de gamle spor er støjende, da de gamle skinner skal skæres op, og nye og gamle materialer skal omlastes. Også når det nye spor, sveller og skærver bliver lagt, vil der være støj fra arbejdet med at omlæsse skærver, udlægge sveller og svejse skinner.  

I den kommende periode udfører vi desuden restarbejder og oprydning efter sommerens fornyelsesarbejde.