Tidsplan for arbejdet

Vi arbejder i flere perioder. Vi har så vidt muligt lagt arbejdet i ferieperioder, så vi påvirker de daglige pendlere mindst muligt. Her kan du se hvornår vi arbejder. Når vi arbejder, er strækningen mellem Valby og Frederikssund spærret for togtrafik og DSB indsætter togbusser.  

Her arbejder vi og banen er spærret

• Påsken, fra 28. marts kl. 20.30 til og med den 2. april
• St. Bededag, fra 26. april kl. 20.30 til og med den 29. april
• Kr. Himmelfart, fra 9. maj kl. 20.30 til og med den 13. maj
• Pinsen, fra18. maj kl. 20.30 til og med den 21. maj
• Sommerlukning i 12 uger, fra1. juni kl. 20.30 til og med den 26. august
• Uge 42, 12. oktober kl. 20.30 til og med den 21. oktober, togtrafikken er reduceret 

Det laver  vi mens banen er sommerlukket

Vi kan desværre ikke sige præcis, hvornår vi arbejder ud for dig. Men vores plan er i hovedtræk således:

Juni: Vi arbejder med teknik og kabler. Fra Ballerup til Frederikssund fjerner og udskifter vi skærver og fortsætter arbejdet med at forny banens afvanding.

8. – 13. juni: Vi kører med den store gule ballastrensemaskine fra Valby til Herlev.

13. juni - 3. juli: Vi kører med ballastrensemaskinen fra Herlev til Frederikssund.

10. juni – medio juli: Vi opbygger sporets underlag, når ballastrenseren har været forbi.

1. – 13. juli: Den store sporombygningsmaskine kører fra Ballerup mod Frederikssund.

14. – 19. juli: Sporombygningsmaskinen kører fra Flintholm til Ballerup.

Medio juli – 26. august: Vi gør sporet klar til togtrafik. Vi svejser, skinner, hælder skærver i sporet, ”spænder” sporet korrekt, hænger køreledninger på plads etc. I den sidste weekend gennemtester vi strækningen inden togene skal køre igen mandag morgen.