Om Valby-Frederikssund

Banedanmark går nu i gang med at udføre de arbejder på S-banen mellem Valby og Frederikssund, som ikke blev færdige i forbindelse med sporfornyelsen sidste år. Arbejdet har et langt mindre omfang end sporfornyelsen sidste år.

Vi arbejder fra den 12. maj – 23. august. Arbejdet foregår primært på hverdage i aften -og natspærringer fra kl. 20.30-04.30. De større arbejder vil blive udført i weekendspærringer. Arbejdet kan desværre være støjende for dig som nabo, når vi arbejder tæt på din bolig. Arbejdet bevæger sig dog typisk hurtigt videre.

Der kører tog, mens vi arbejder, men der kan være forlænget rejsetid i aftentimerne. I de weekender, hvor vi arbejder, kan der være reduceret S-togsdrift. Tjek www.rejseplanen.dk, inden du tager afsted.

Det skal vi lave
Vi skifter sveller, supplerer skærver, fjerner jord, grus og skærver, opsætter kabelrender, laver afvanding og mindre sporarbejder. Vi anvender skinnekørende gravemaskiner, vogne til materialer og lokomotiv.
Der kan i hele perioden være transport af maskiner på hele strækningen.