Nabo til projektet

Du vil som nabo i perioder opleve støj, når vi arbejder på strækningen tæt på dig. Arbejdet vil flytte sig - og det gør støjen også. Vi arbejder i døgndrift og flere steder samtidig. Vi bruger store maskiner, når vi arbejder. Flere af dem er støjende: Sporombygningsmaskinen, der udskifter sveller og skinner, ballastrenseren, sporjusteringsmaskinen og ballaststabilisatoren. Derudover arbejder vi med fx gravemaskiner og dumpere. Udover maskinerne kan man på strækningen opleve anden støj, f.eks. når vi skærer skinner eller arbejder med at læsse skærver. Vi beklager de gener arbejdet har for dig som nabo.

Sådan arbejder vi i sommer

Vi kan desværre ikke sige præcis, hvornår vi arbejder ud for dig. Men vores plan er i hovedtræk således. Dog med forbehold for ændringer:

Juni: Vi arbejder med teknik og kabler. Fra Ballerup til Frederikssund fjerner og udskifter vi skærver og fortsætter arbejdet med at forny banens afvanding.

8. – 13. juni: Vi kører med den store gule ballastrensemaskine fra Valby til Herlev.

13. – ultimo juni: Vi kører med ballastrensemaskinen fra Herlev til Frederikssund.

10. juni – medio juli: Vi opbygger sporets underlag, når ballastrenseren har været forbi.

1. – 13. juli: Den store sporombygningsmaskine kører fra Ballerup mod Frederikssund.

14. – 19. juli: Sporombygningsmaskinen kører fra Flintholm til Ballerup.

Medio juli – 26. august: Vi gør sporet klar til togtrafik. Vi svejser, skinner, hælder skærver i sporet, ”spænder” sporet korrekt, hænger køreledninger på plads etc. I den sidste weekend gennemtester vi strækningen inden togene skal køre igen mandag morgen.

Men hvad kan du så forvente?

Fx varer en passage af en 25 m lang sporjusteringsmaskine, der kører 100 m i timen mindre end en time. Mens det kan tage nogle af de maskiner, der er mange hundrede m lange flere timer at passere en ejendom. Fx vil den ca. 800 m lange sporombygger, der kun arbejder sig langsomt fremad være op til 16 timer om at passere en ejendom.

Udover maskinerne kan man på strækningen fx opleve støj, når vi skærer skinner over eller når vi arbejder med at læsse skærver.