S-banen

Banedanmark tester S-banens nye signalsystem på strækningerne nord for Østerport og på Ringbanen i de tre weekender 16.-17. maj, 1.-2. august og 21.-22. november 2020. 

Arbejdet er et led i indførelsen af S-banens nye signalsystem, der giver mulighed for flere tog og mere pålidelig togdrift. 

Trafikale konsekvenser

I de tre nævnte weekender kører der ingen S-tog på flere strækninger og DSB indsætter derfor togbusser. Se hvordan S-togene og Togbusserne kører på dsb.dk. Du kan planlægge din rejse www.rejseplanen.dk

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

Mere info

Trafikinformation på DSB's hjemmeside.

Læs mere om projektet