Fredericia-Aarhus

Fra 19. juni til 30. august forbereder vi strækningen mellem Fredericia og Aarhus til elektrificering, hvor vi skal sænke sporet tre steder. Samtidig arbejder vi på flere broer på strækningen. På Vejle Station renoverer vi to broer. Arbejdet er et led i forberedelserne til elektrificering. og vi udfører diverse andre arbejder i ly af spærringerne. Når vi er færdige, er strækningen forberedt til elektrificering.

Trafikale konsekvenser

Der er reduceret drift på strækningen fra 19. juni til natten mellem 30. og 31. august, mens vi gør banen klar til elektrificering.

I to perioder totalspærrer vi dele af strækningen:

Fra 17. juli til natten mellem 27. og 28. juli er der totalspærret mellem Vejle og Aarhus, mens vi sænker sporet tre steder og arbejder på flere broer.

Fra 28.- til natten mellem 30. og 31. august er der totalspærret mellem Vejle og Horsens, mens vi gør klar til at genåbne strækningen.

Der indsættes togbusser i perioder med totalspærring.

Se flere detaljer på Rejseplanen eller dsb.dk.

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

Læs mere om projektet