Om sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark ombygger sporet mellem Aarhus og Langå i 2020 og 2021, fordi de eksisterende spor og sporskifter er nedslidte. Formålet med ombygningen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidig vedligehold bliver lavere.

Vi ombygger den ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus H og Langå Station:'

  • Udskifter ca. 85 kilometer skinner
  • Udskifter sveller på ca. 85 kilometer
  • Udskifter 11 og forlænger levetiden på seks sporskifter
  • Udskifter og renser ca. 70 kilometer ballast, som er skærverne i sporet
  • Laver ny sporkasse ca. 15 kilometer
  • Nedlægger tre overkørsler og etablerer tre nye broer
  • Laver afvandingsarbejder, dæmningsudvidelse og kontrabanketter
  • Udskifter ca. 45 kilomenter fiberkabler