Bro Amaliegårdvej

Broen over banen ved Amaliegårdvej i Hornslet skiftes ud

Om kort tid tager vi fat på at udskifte broen, der fører Amaliegårdvej over jernbanen. Broen er slidt og skal erstattes med en ny og bredere bro. Arbejdet går i gang i begyndelsen af juni, og vi forventer at være færdige først i august 2017. Dog kan vejrliget eller andre uforudsete hændelser betyde, at arbejdet bliver forsinket.

Amaliegårdvej spærret ved broen

Amaliegårdvej vil derfor være spærret ved broen for al trafik i perioden

• 2. pinsedag mandag den 5. juni – fredag den 4. august 2017

Trafikken vil blive omlagt og omlægningen markeret med skilte.

Hvad går arbejdet ud på?

Vi etablerer byggeplads, opstiller hegn og stillads og forbereder nedrivningsarbejdet. Selve nedbrydningen af broen vil efter planen ske i dagene 19. juni – 2. juli 2017. Derefter går vi i gang med at bygge den nye elementbro, som bliver bredere end den gamle. Endelig lægger vi fugtisolering og vejbelægning på det nye brodæk.

Hvornår foregår arbejdet?

Arbejdet finder primært sted i dagtimerne, men vi kan i perioder være nødt til også at arbejde om natten. Vi kan desværre ikke undgå at støje, når vi fjerner den gamle beton og kører materialer til og fra. Arbejdet kan desuden medføre støvgener. Vi bestræber os på at minimere generne, når vi arbejder.

Undskyld vi forstyrrer

Vi beklager de gener, du som nabo kan opleve i forbindelse med vores arbejde med broen.