Sporarbejde Ryomgård-Grenaa

Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane betyder, at der i en længere periode ikke kører tog mellem Aarhus og Grenaa. Derfor benytter vi lejligheden til at udskifte skinner, sveller og skærver på i alt ca. 28 km af banen mellem stationerne Ryomgård og Grenaa. Desuden skal vi forny sporene på tre af stationerne. 

Den første etape af arbejdet foregår mellem stationerne Ryomgård og Trustrup. Her skal vi udskifte skinner og sveller på den ca. 18 km lange strækning. Arbejdet går efter planen i gang den 22. juni. Anden del af sporarbejdet går ud på at skifte skinner, sveller og skærver på i alt ca. 10 km af strækningen mellem Trustrup og Grenaa. Her går vi i gang fredag den 4. august 2017.

Samtidig lægger vi nye spor på stationerne i Ryomgård, Trustrup og Grenaa. Vi regner med at være helt færdige med sporarbejdet i slutningen af september 2017. Sporarbejdet vil også foregå i og omkring overkørslerne på strækningen. Dette vil i nogle tilfælde kunne påvirke vejtrafikken.

I forbindelse med sporarbejdet etablerer vi en byggeplads ved Trustrup Station.

Fem broer mellem Risskov og Grenaa renoveres

Vi benytter også lejligheden til at renovere fem broer mellem Risskov og Grenaa, mens vi kan gøre det uden at skulle genere togtrafikken.

Broerne renoveres i perioden fra begyndelsen af juni til midten af september 2017.

Torsøvej Station, Risskov

Her tager vi gangbroen over sporene ned, renoverer og maler den og stiller den op igen. Desuden lægger vi ny skridsikring på trapperne.

Broen vil være fjernet i tidsrummet 1. juni – 21. juni 2017. I denne periode vil det ikke være muligt at krydse sporene ved Torsøvej Station.

Amaliegårdvej, Hornslet

Den nuværende vejbro er slidt og skal erstattes af en ny og bredere bro. Vi begynder med at etablere en byggeplads, og i slutningen af juni river vi den gamle bro ned. Derefter går vi i gang med at bygge en ny elementbro på stedet. Når broen er opført, lægger vi et fugtisolerende lag og vejbelægning på det nye brodæk. 

Amaliegårdvej vil være spærret for al trafik ved broen i perioden 5. juni – 4. august 2017.

Hallendrup Å, Trustrup

Kantbjælkerne på broen, som fører jernbanen over Hallendrup Å, er slidt. Vi river de gamle kantbjælker ned og erstatter dem med nye.

Mårup Å, Kolind

Brodækket af beton på broen over Mårup Å er slidt. Derfor erstatter vi det med et nyt brodæk af stål.

Gren Å, Grenaa

Jernbanebroen over Gren Å ved Århusgade/Søndergade i Grenaa skal have nyt brodæk. Det gamle, nittede brodæk udskiftes med et nyt dæk af stål. Desuden forstærker vi broens bærende konstruktioner af granit.

 

Seneste nyt