Elektrificering Køge Nord-Næstved

Hvornår?
Vi arbejder fra maj 2018 til januar 2019. Der vil primært være tale om aftenspærringer. I juli arbejder vi på Køge Station, men der vil stadig være togdrift.

Hvorfor?
Elektrificering af den 45 km lange strækning. Når banen er elektrificeret og opgraderet til 160 km/t, får passagererne op til 10 minutter kortere rejsetid mellem Næstved og Køge.

Hvor meget?
525 kørestrømsmaster
805 mastefundamenter

Læs mere om projektet