Om projektet

I juli 2020 går Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder til et større sporombygningsprojekt på Slagelse Station, som finder sted i sommeren 2021. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2021).

Det skal vi lave

Vi skal blandt andet udskifte gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt ca. 6,6 km nyt spor - og lave sporafvanding i forbindelse med dette. Desuden skal vi sætte fundamenter og opføre nye kørestrømsmaster. Af øvrige køreledningsarbejder skal vi også fjerne kørestrømsanlægget fra et af sporene. Vi skal renovere perroner, og i den vestlige ende af stationen skal vi etablere et nyt, åbent forsinkelsesbassin.
Desuden opfører Slagelse Kommune en gangbro over stationen i første halvdel af 2021.

Effekter og fordele


Smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

 

Tidsplan

I perioden fra den 17. juli til og med den 26. juli 2020 skal Banedanmark lave vedligeholdelsesarbejder på stationen. Arbejdet foregår i døgndrift, så vi kan nå mest muligt, da sporene i denne periode er spærret for togtrafik. Vedligeholdelsesarbejdet består blandt andet af svelleudskiftning, etablering af afstandsjern, udskiftning af jerndele, udskiftning af sporkasse under svellerne mv. 

I efteråret begynder de forberedende arbejder til stationsprojektet, og Banedanmark forventer at have en endelig tidsplan klar for ombygningen af Slagelse Station i august i år. 

Vi forventer at lægge en vejledende tidsplan for projektet ud i august 2020.
 

Togtrafikken påvirkes, mens vi arbejder

Vi udfører flere sporprojekter på Sjælland sideløbende med gennemrenoveringen af Slagelse Station. Arbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt.

Tjek Rejseplanen

Tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

Læs mere om ændrede køreplaner på DSB's hjemmeside

 

Vidste du, at...

Banedanmark er landets største bygherre og rygraden i den kollektive trafik. Vi arbejder overalt i landet 365 dage om året for at binde Danmark bedre sammen. For at opfylde dine transportbehov – også i fremtiden, bygger vi en ny og bedre jernbane, mens vi kører på den gamle.