Om projektet

I juli 2020 går Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder til et større sporombygningsprojekt på Slagelse Station, som finder sted i sommeren 2021. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2022). I perioden september - december 2020 udfører vi forberedende arbejder.

Det skal vi lave

Vi skal blandt andet udskifte gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt ca. 6,6 km nyt spor - og lave sporafvanding i forbindelse med dette. Desuden skal vi sætte fundamenter og opføre nye kørestrømsmaster. Af øvrige køreledningsarbejder skal vi også fjerne kørestrømsanlægget fra et af sporene. Vi skal renovere perroner, og i den vestlige ende af stationen skal vi etablere et nyt, åbent forsinkelsesbassin.

Desuden opfører Slagelse Kommune en gangbro over stationen i første halvdel af 2021.

Effekter og fordele


Smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

 

 

Naboinformation

Orientering om efterårets arbejder udsendt til de nærmeste naboer den 21. august 2020.

Ændrede adgangsforhold ved Thorvaldsensvej frem til nytår.

 

Tidsplan

 

Sommeren 2020
I perioden fra den 17. juli til og med den 26. juli 2020 skal Banedanmark lave vedligeholdelsesarbejder på stationen. Arbejdet foregår i døgndrift, så vi kan nå mest muligt, da sporene i denne periode er spærret for togtrafik. Vedligeholdelsesarbejdet består blandt andet af svelleudskiftning, etablering af afstandsjern, udskiftning af jerndele, udskiftning af sporkasse under svellerne mv. 
 
Efteråret 2020
I perioden fra den 4. september til den 18. december udfører Banedanmarks entreprenør spor- og kørestrømsarbejde på stationsområdet ved Slagelse Station. Der skal etableres nye kørestrømsfundamenter i forbindelse med ændringer i det eksisterende spor. Desuden laves sporfornyelser med afvanding og drænarbejde.

Arbejdet er omfattende, og for at genere tog-trafikken mindst muligt, er det nødvendigt også at arbejde om natten i perioder. 

I perioden fra torsdag den 1. oktober til mandag morgen den 5. oktober indsætter DSB busser som erstatning for tog. De øvrige perioder i efteråret opretholdes togtrafikken. Tjek altid rejseplanen.dk for information om ændringer med tog 

Sommeren 2021 - vinteren 2022 
I sommeren 2021 går Banedanmark i gang med hovedprojektet på stationen. De sidste arbejder forventes at være afsluttet i midten af februar 2022.

Vi kommer tilbage med mere info i løbet af foråret 2021. 

Tjek Rejseplanen

Tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

Læs mere om ændrede køreplaner på DSB's hjemmeside