Nabo til projektet

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. Alligevel kan det ikke undgås, at du som nabo til arbejdet kan opleve gener som eksempelvis støj og støv, når vi arbejder tæt på dig.

Vi beklager de gener, arbejdet kan have for dig som nabo.

Støjende weekend- og natarbejde vil højst sandsynligt forekomme. I mangel af andre muligheder på at begrænse støjen, sender vi direkte post til de nærmeste naboer.

Naboinformationen indeholder kontaktoplysninger, således at du som nabo har mulighed for at henvende dig både skriftligt og telefonisk. Der er mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt.