Fra HKT til CBTC

Hastighedskontrol og automatisk togstop (HKT) bliver i dag brugt på den danske S-bane. HKT-anlægget, som bruges på S-banen i dag, er et linjelederbaseret system.

Strækningerne er inddelt i faste blokafsnit, som hver er flere hundrede meter lange. Linjelederne sender hastighedsinformation til toget baseret på, hvorvidt næste faste blokafsnit er fri af andre tog. Det giver derfor meget nemt spildplads.

CBTC opererer efter princippet med flydende blok, hvor der ikke er nogen fysisk inddeling af strækningerne, men hvor der er viden om togenes placering og hastighed på strækningen, der afgør, hvor tæt der kan køres.

I dag er der gjort plads til 120 sekunder mellem togene, mens CBTC gør det muligt at skære tiden ned til 90 sekunder.

Strækningen Jægersborg-Hillerød er den eneste strækning, hvor CBTC-systemet er taget i brug.