Sporspærring 2020

Sporarbejde mellem Ringsted og Næstved

I perioden fra den 28.3. til den 29.11. foretager vi et kæmpeskridt i arbejdet med Ringsted-Femern Banen. Meget af arbejdet foregår i eller tæt på sporet, og derfor er strækningen spærret for togtrafik.

For togpassagerer er der forskellige andre muligheder for at komme frem og tilbage, mens banen er spærret - det kan du se mere om på dsb.dk, hvor du også kan læse om den kompensation, du kan få for den forlængede rejsetid, hvis du er pendler. Se også rjseplanen.dk for konkrete rejsetider.

For dig som nabo til banen betyder det:

  • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
  • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
  • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal blandt andet:

  • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
  • Foretage store jord- og afvandingsarbejder
  • Bygge en række nye broer og renovere andre, samt bygge faunapassager
  • Forny Glumsø Station med nye perroner, nyt trappetårn og gangbro samt forplads
  • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
  • Ombygge Nykøbing F Station.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.