Årets arbejder 2021

Arbejdet på Sydbanen
Banedanmark opgraderer i disse år jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den har den ønskede kapacitet, når den faste forbindelse under Femern bælt er færdig i 2029. Opgraderingen betyder samtidig, at pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster får en moderne og klimavenlig jernbane. Der er længe til tunnelen åbner, men arbejdet med at opgradere jernbanen er i fuld gang. 

I 2020 gennemførte Banedanmark hovedparten af arbejdet mellem Ringsted og Næstved, hvor vi blandt andet elektrificerede strækningen, renoverede spor og opgraderede Glumsø Station. I 2021 færdiggøres de sidste arbejder på strækningen, så det bliver muligt at indsætte el-tog mellem Ringsted og Næstved i slutningen af 2021. Derudover fortsætter vi arbejdet med opgraderingen af Ringsted-Femern banen på strækningen mellem Næstved og Nykøbing Falster.

I påsken udførte Banedanmark en stribe arbejder blandt omkring Næstved Station, Nørre Alslev Station og Nykøbing F.  Station. Banedanmark fortsætter arbejderne blandt andet med at færdiggøre elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved, så DSB kan indsætte el-tog på strækningen i slutningen af året. Derudover færdiggøres et nyt dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing F, der tages i brug sammen med det nye signalsystem i slutningen af 2021, og vil betyde mere kapacitet og hurtigere tog på strækningen til gavn for passagerer og pendlere. 

Stationer bliver opgraderet
I 2021 skal Nørre Alslev station ombygges og opgraderes, så pendlere og passagerer kan vende tilbage til en ny og moderne station efter sommerferien. Den nye Nørre Alslev station får i modsætning til den gamle station elevatorer, så det bliver lettere for gangbesværede at benytte jernbanen. Derudover foretager Banedanmark jord- og blødbundsarbejder ved Nørre Alslev og Tingsted på Falster og nord for Nagelsti på Lolland, hvor det er nødvendigt at forstærke banedæmningen forud for opgraderingen af jernbanen.

Banedanmark gennemfører desuden et større sporarbejde på Nykøbing Falster station, der skal opgraderes til de øgede trafikmængder i fremtiden. Arbejdet betyder, at der ikke kan køre tog på Rødbybanen resten af året. 

Både i Nørre Alslev og Nykøbing F opsættes der desuden støjskærme, der vil forbedre miljøet for beboere langs banen. 

Orientering om årets arbejder

I dette brev til de nærmeste naboer får du et kort overblik over årets arbejder i perioden marts - december 2021.

Togdriften påvirkes
Sporarbejderne på Sydbanen betyder, at togtrafikken påvirkes i de kommende måneder. Du kan se, hvornår togdriften aflyses i tabellen nedenunder. DSB og Lokaltog indsætter togbusser i de perioder, hvor der ikke kan køre tog. Togpassagerer kan desuden planlægge rejsen på Rejseplanen

 SPÆRRINGER AF JERNBANEN* 2021
Orehoved-Nykøbing Falster-Rødby F 30. april - 31. juli
Øster Toreby og Nykøbing Falster (Lollandsbanen) 30. april - 8. august
Nykøbing Falster V og  Rødby  1. august - 11. december

* Med forbehold for ændringer.

Vi gør vores bedste for at holde jernbanen åben, mens vi i disse år er i fuld gang med en historisk udbygning. Der vil i perioder ikke være muligt at holde banen åben. Det kan fx være, når vi arbejder direkte i sporet eller tæt på skinnerne, så vi af sikkerhedsmæssige hensyn må lukke for togtrafikken.  

For dig som nabo til banen betyder det:

  • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
  • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
  • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal blandt andet:

  • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
  • Foretage store jord- og afvandingsarbejder
  • Bygge en række nye broer og renovere andre, samt bygge faunapassager
  • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
  • Ombygge Nørre Alslev og Nykøbing F stationer.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.