Årets arbejder 2021

Arbejdet på Sydbanen
Banedanmark opgraderer i disse år jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den har den ønskede kapacitet, når den faste forbindelse under Femern bælt er færdig i 2029. Opgraderingen betyder samtidig, at pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster får en moderne og klimavenlig jernbane. Der er længe til tunnelen åbner, men arbejdet med at opgradere jernbanen er i fuld gang. 

I 2020 gennemførte Banedanmark hovedparten af arbejdet mellem Ringsted og Næstved, hvor vi blandt andet elektrificerede strækningen, renoverede spor og opgraderede Glumsø Station. Det betyder, at der fra oktober 2021 kører el-tog mellem Ringsted og Næstved. Derudover fortsætter vi arbejdet med elektrificeringen af Ringsted-Femern banen på strækningen mellem Næstved og Nykøbing Falster.

I 2021 har vi også anlagt et nyt dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing F. Desuden har vi taget det nye, digitale signalsystem i brug på strækningen fra Mogenstrup syd for Næstved til Nykøbing Falster. 

Stationer opgraderet
I 2021 blev Nørre Alslev station ombygget og opgraderet, så pendlere og passagerer kan få glæde af en ny og moderne station. 
Banedanmark har desuden gennemført et større sporarbejde på Nykøbing Falster station, så den er klar til stigende trafikmængder i fremtiden.


Både i Nørre Alslev og Nykøbing F har vi opsat støjskærme, der vil forbedre miljøet for beboere langs banen. 

Orientering om årets arbejder

I dette brev til de nærmeste naboer får du et kort overblik over årets arbejder i perioden marts - december 2021.

Vi gør vores bedste for at holde jernbanen åben, mens vi i disse år er i fuld gang med en historisk udbygning. Der har været perioder i 2021, hvor det ikke har være muligt at holde banen åben af sikkerhedsmæssige hensyn, fx når vi har arbejdet direkte i sporet eller tæt på skinnerne. 

For dig som nabo til banen betyder det:

  • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
  • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
  • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal blandt andet:

  • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
  • Foretage store jord- og afvandingsarbejder
  • Bygge en række nye broer og renovere andre, samt bygge faunapassager
  • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
  • Ombygge Nørre Alslev og Nykøbing F stationer.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.