Vi udlægger muld og sår græs i Valby og Hvidovre

Byggeriet af den nye bane mellem København og Ringsted nærmer sig sin afslutning, og derfor går vi nu i gang med at retablere arealerne omkring den nye bane. Det betyder, at vi nu udlægger muld og sår græs samt anlægger to nye stier i Kulbaneparken og en cykelsti i Vigerslevparken. 

Arealerne langs den nye højhastighedsbane i Valby og Hvidovre har været midlertidigt eksproprieret, mens byggeriet har stået på. Nu hvor byggeriet nærmer sig sin afslutning, skal arealerne retableres med muld og græs eller grus, så de kan leveres tilbage til kommunerne. Arbejdet er så småt gået i gang, og vi forventer, at vi er helt færdige i løbet af foråret 2018. 

Kulbaneparken får to asfalterede stier og nyt græs

I Kulbaneparken etablerer vi to nye asfalterede gangstier, der forbinder Kulbanevej og Vigerslev Vænge. Derudover udlægger vi muld og sår græs og blomster, så parken er klar til overtagelse af projektet ”Områdefornyelsen Kulbanekvarteret” under Københavns Kommune. Herefter skal der i samarbejde med kvarterets beboere etableres en rekreativ park på 70.000 m2.

København Kommune har via Områdefornyelsen Kulbanekvarteret afsat 30 mio. kr. til at gøre området til et levende sted med nye forbindelser og fællesskaber på kryds og tværs. 

Du kan møde projektfolkene bag Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 1. sal. Du finder dem også på www.facebook.com/kulbanekvarteret/

Du kan tilmelde dig Områdefornyelsens nyhedsbrev ved at skrive en mail til Mille Holm på gb8n@tmf.kk.dk

Kulbanevej får nyt slidlag ved overgangen mellem ny og gammel vej

Vi lægger nyt slidlag ved fodgængerfeltet på Kulbanevej i området, hvor den nye østlige del af Kulbanevej er tilsluttet den eksisterende vej. 

Vigerslevparken får ny cykelsti og bro over Folehaven i 2019
Retableringen af Vigerslevparken foregår i to etaper. Første etape udføres fra efteråret 2017 og frem til foråret 2018 af Banedanmark og omhandler blandt andet etablering af en ny cykelsti over banen.
Anden og sidste etape udføres af HOFOR og Københavns Kommune, der hhv. etablerer et nyt regnvandsbassin samt en ny gang- og cykelbro over Folehaven, der tilsluttes cykelstien i Vigerslevparken.

Den nye bro skal skabe en tryg overgang for tohjulede og gående over trafiktunge Folehaven i det alleryderste Valby – som en byport lige dér, hvor Holbækmotorvejen stopper.

Folehave-broen opføres og finansieres af Københavns Kommune og skal stå færdig i 2019.  

Læs mere om Folehave-broen  

Vi udlægger muld og beplanter støjskærmen langs Allingvej 

Langs støjskærmen ved Allingvej i Hvidovre udlægger vi muld og planter ask-bærmispel.

Arbejdet med den niveaufri udfletning i Valby fortsætter til 2019

Selvom de fleste anlægsaktiviteter efterhånden er afsluttet på den nye banestrækning mellem København og Ringsted, er der stadig høj aktivitet enkelte steder. I Valby, hvor den nye bane skal tilsluttes den eksisterende bane, er vi i fuld gang med at etablere den niveaufri udfletning.

Med den niveaufri udfletning undgår Banedanmark, at der opstår unødig ventetid og komplikationer ved krydsninger mellem den eksisterende Øresundsbane og den nye bane mellem København og Ringsted, når den åbner i december 2018.

Læs mere om den niveaufri udfletning i Valby