Udvidet arbejdstid i Vigerslev

Banedanmark er kommet til slutfasen af den niveaufri udfletning over Den nye bane København-Ringsted i Vigerslev. I den forbindelse skal vi udføre sporarbejder på Øresundsbanen i området ved Vigerslev Allé Station. Vi udfører det meste af arbejde i perioden maj til juli, men vil have aktiviteter i området i resten af 2019.

Hvornår arbejder vi?

Vi arbejder primært på jernbanestrækningen mellem Gammel Køge Landevej og Vigerslev Godsvej. I perioden fra den 12. maj til den 12. juli arbejder vi uden for normal arbejdstid, da vi har natspærringer på strækningen. Endvidere vil der være døgnspærringer i perioden den 16.-20. maj, hvor vores entreprenør arbejder i døgndrift.

Hvad skal vi lave?

Vi skal blandt andet lægge nye spor, bygge sporkasser og udføre kørestrømsarbejder.

Hvad kan jeg forvente?

Du vil som nabo opleve støj, når vi skærer eller sliber skinner og læsser skærver. Du vil også opleve motorstøj fra skinnekørende køretøjer i området. Vores entreprenør vil i videst muligt omfang lægge de mest støjende aktiviteter om dagen.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioden, vi arbejder. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. 

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.