Trafikken på Den nye bane København-Ringsted

I slutningen af oktober 2017 har det i flere medier lydt, at der kun vil køre ét tog i timen i hver retning på den nye bane København-Ringsted, som åbner i december 2018. Man har som læser, lytter og seer fået det indtryk, at det er det endelige resultat af en anlægsomkostning på 9 mia. kr.
 
Det er heldigvis ikke sandt. Togdriften på banen har den midlertidige udfordring, at vores nuværende togmateriel er sværere at udstyre med ombordudstyr til det nye signalsystem end forventet. Problemet vil være løst, når vi får nye tog, men i mellemtiden skal vi finde en midlertidig løsning til vores nuværende tog.
 
Banedanmark arbejder på en løsning, som gør det muligt relativt hurtigt at køre flere end ét tog i timen mellem København og Ringsted. Det vil kræve en politisk beslutning, og Banedanmark vil præsentere forligskredsen for løsningsforslaget på næste statusmøde midt i november.