Høj aktivitet på Ringsted Station i juli 2017

Banedanmark er godt i gang med opgraderingen af Ringsted Station, som gøres klar til at modtage Den nye bane København-Ringsted. Vi udfører en række arbejder i juli måned, der påvirker togtrafikken og dig som nabo. I perioden fra den 7. juli til den 27. juli 2017 arbejder vi døgnet rundt.

Udskiftning af skinner
Banedanmark spærrer sporene på Sydbanen mellem Ringsted Station og Næstved Station i perioden fra den 7. juli til den 27. juli 2017. Mens banen er spærret udskifter vi skinner ud fra Ringsted Station og i retning Havrebjergvej. Der er tale om en strækning på godt 1000 meter.

Fra Mellem Broerne og ud til Dyssegårdsvej udskifter vi skinner på godssporene. Her lægger vi også sveller med gummisål, som dæmper støjen fra godstogene, når de passerer.

Fælles for begge områder er, at vi udfører gravearbejder, skærer skinner og læsser skærver, hvilket kan give støjgener, mens de pågår. Vi arbejder i perioden fra den 7. juli til den 21. juli 2017.

Mindre støj til sidst

Fra den 22. juli til den 27. juli 2017 tester vi sikringsanlægget på Ringsted Station. Vi forventer ikke støjende aktiviteter i denne periode, da det er ledninger og tekniske installationer, vi skal efterse. Stationen er spærret for al togtrafik i denne periode.

Opgraderingen af stationen fortsætter til december 2019.

Aktivitet i godsområdet
Du vil som nabo opleve en forhøjet aktivitet i godsområdet på Ringsted Station, mens vi opgraderer sporene. Vi arbejder døgnet rundt. Der vil der være leverancer af blandt andet skinner, sveller og skærver, og du vil opleve store skinnekørende kraner og andre skinnekørende køretøjer samt jordkørsel og gravearbejder. Vi forsøger at lægge de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, eksempelvis læsning af skærver. Vi forventer, at aktiviteten bliver mindre efter den 1. august 2017.

Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre. 

Seneste nyt om Den nye bane
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet.