Fuld gang i arbejdet med at tilslutte Den nye bane i Vigerslev

Med mindre end et år tilbage til åbningen af den nye bane mellem København og Ringsted, arbejder vi på højtryk med tilslutningen til den eksisterende bane i Vigerslev ved Ny Ellebjerg. Vi bringer her en status om arbejdet.

Sådan tilsluttes banen 

Tilslutningen af den nye bane skal ske med færrest mulige komplikationer for togtrafikken. Det betyder, at to af hovedsporerne i Vigerslev skal føres over den nye banes tilslutning. Til det formål har vi bygget en lang bro over de nye spor – kaldet en ”niveaufri udfletning”. Den niveaufri udfletning er bygget færdig, og sporerne fra den nye bane blev i Pinsen 2018 lagt under broen og tilsluttet den eksisterende bane.

Ramper på begge sider af den niveaufri udfletning

For at vi kan føre de eksisterende Vigerslev-spor over den niveaufri udfletning, laver vi nye ramper på begge sider af den nye bro. Vi har allerede kørt store mængder jord frem til ramperne, der bliver bygget op med hjælp fra en gravemaskine og tromler, der komprimerer jorden. Vi forventer, at den sidste etape med jordtransporter til opbygning af ramperne går i gang i midten af august 2018 og vil vare ca. 14 dage.

Støtte- og støjvæg ved kolonihaverne

For at kunne føre de eksisterende spor op til den niveaufri udfletning, skal sporene flyttes længere over mod kolonihaverne nordvest for Vigerslev Allé. For at dette kan lade sig gøre, er vi i gang med at opføre en støttevæg mod kolonihaverne. Det har vist sig at jorden, hvor støjvæggen skal stå er meget hård, så vi bliver nødt til at forbore før pælene, der skal bære støttevæggen, kan vibreres ned i jorden.

Når pælene til støttevæggen er på plads, placerer vi støtteplader mellem dem, og herefter svejser vi toppen på. Når støttevæggen er færdig, genanvender vi den gamle støjskærm, der blev afmonteret, før arbejdet gik i gang. Støjskærmen monteres på toppen af støttevæggen. 

Arbejdet med etablering af støttevæg foregår i en rullende proces. Det vil sige, at alle aktiviteter er i gang på samme tid fra en ende. Vi regner med at kunne montere støjskærmselementerne på støttevæggen inden udgangen af september 2018.

Når støtte- og støjvæggen er monteret, vil der foregå gravearbejder langs væggen på sporsiden, hvor der vil blive lagt dræn og fyldt jord op, så de eksisterende spor kan flyttes længere mod vest, så de kan føres op over den niveaufri udfletning.

Ny jernbanebro over Vigerslev Allé

På Vigerslev Allé er vi i gang med at klargøre de nye fundamenter og endevederlaget til en ny jernbanebro over Vigerslev Allé. 
For at skabe plads til den nye bro, er broen til det ene af de eksisterende spor fjernet, hvilket skete i starten af juni i år. 

I øjeblikket arbejder vi på endevederlaget til den nye bro på sydsiden af Vigerslev Allé, men snart omlægger vi trafikken, så vi kan etablere vederlaget på nordsiden af vejen. Der vil i hele byggeperioden være trafik i begge retninger gennem arbejdspladsen på Vigerslev Allé, med undtagelse af en kort periode i starten af december 2018. Her skal vi under en kort spærring af Vigerslev Allé løfte den nye jernbanebro på plads, der skal bære sporene til den niveaufri udfletning. 

Elementerne til den nye stålbro over Vigerslev Allé fremstilles i Polen i nærheden af Krakow og transporteres til byggepladsen i fem stykker, der svejses sammen på arbejdspladsen ved siden af Vigerslev Allé. 

I foråret 2019 etablerer vi sporene over den nye jernbanebro over Vigerslev Allé samt den niveaufri udfletning. Vigerslev-sporene vil herefter blive tilsluttet den eksisterende bane mellem Gammel Køge Landevej og Ny Ellebjerg. 

Den nye bane forventes klar til indvielse i sommeren 2019.

Arbejde uden for normal arbejdstid

I Vigerslev arbejder vi tæt på den eksisterende bane. For at genere togtrafikken mindst muligt, er vi i perioder nødt til at arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse omfanget af nat- og weekendarbejde, da vi endnu ikke har fået tildelt spærringerne af de trafikerede spor. Vi opdaterer hjemmesiden, når der nyt. 

Vi beklager generne, mens arbejdet står på og håber på din forståelse.

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.