150 tons tunge broelementer hejses på plads over Køge Bugt Motorvejen

Arbejdet med Køge Nord Stations gangbro går ind i næste fase, når vi fra fredag den 3. august og frem til mandag den 6. august hejser stationsbroens næste elementer på plads henover Køge Bugt Motorvejens nordgående spor. 

”Vi skal hejse to broelementer på hver ca. 150 tons på plads, og det ene element skal monteres henover Danmarks mest trafikerede motorvej. Det kræver præcision og plads, da vi skal bruge to store kraner til at løfte de tonstunge broelementer på plads. Derfor er det også nødvendigt at omlægge trafikken, mens vi udfører arbejdet”, siger Bjørn Lykke Jensen, projektleder i Banedanmark.  

”Vi har et tæt samarbejde med Vejdirektoratet, der hjælper os med at få trafikken til at glide så glat som muligt. Man må dog forberede sig på lidt længere rejsetid, når vi omlægger trafikken og reducerer antallet af kørespor”, forklarer Bjørn Lykke Jensen.

Montagen af de i alt seks elementer til den 225 meter lange gangbro, er delt op i flere etaper. Det første element blev monteret henover S-banen i starten af november 2017, og montagen af de tre sidste elementer, herunder elementet over motorvejens sydgående spor, forventes at ske i sidste halvdel af august. 

Trafikoverblik weekenden uge 31

Bromontagen finder sted på strækningen mellem frakørsel (31a) Solrød S og (32) Køge på Køge Bugt Motorvejen.  

Antallet af farbare kørespor på denne strækning vil variere i arbejdsperioden. Men generelt vil der være tre spor farbare i begge retninger i dagtimerne. I aften- og nattetimerne vil man periodevis gå ned til to og et spor i hver retning. 

Til- og frakørsel spærres ved Køge N

Desuden lukkes tilkørslen mod syd og frakørslen mod nord ved rampeanlægget (31b) Køge N i hele arbejdsperioden fra fredag den 3. august kl. 16.00 til mandag den 6. august kl. 05.00.

Trafikanterne, som skal til og fra motorvejen, kan benytte til- og frakørsel (31a) Solrød S. 

Der vil være tydelig skiltning i området med omkørselsruter.

Der vil i arbejdsperioden være kødannelser, og bilisterne må forvente øgede rejsetider på strækningen.  

Ny stationsbro forbinder S-bane med ny bane 

Når gangbroen til Køge Nord Station står færdig, strækker den sig over S-banen, Køge Bugt Motorvejen samt den nye bane mellem København og Ringsted. 
Gangbroen skal fra sommeren 2019 gøre det muligt hurtigt og enkelt at skifte mellem S-banen på den sydlige side af Køge Bugt Motorvejen og den nye bane mellem København og Ringsted på den nordlige side af motorvejen.

Fakta

Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen. 

Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. 

Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industriens A/S.

Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen forventes at stå klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i sommeren 2019.