Nye fiberkabler mellem Odense og Svendborg

Fra oktober 2018 og frem til februar 2019 udskifter og flytter vi fiberkablerne på strækningen mellem Odense og Svendborg. 

Vi udskifter det eksisterende fiberkabelanlæg, fordi det er udtjent, og der er ikke længere tilstrækkelig kapacitet i kablerne, som transporterer informationer om alt fra signaler til Banedanmarks administrative data.  

Derudover er udskiftningen af fiberkabelanlægget en vigtig brik i vores kommende arbejde med løbende at udskifte signalsystemet på den danske fjernbane med frem mod 2030.    

Fiberkabelanlægget er et lukket system, der benyttes af Banedanmark og jernbanevirksomhederne. 

Frem mod 2026 udskifter og omlægger vi fiberkablerne på en lang række togstrækninger i Danmark. 

Vi flytter nyt fiberkabelanlæg væk fra sporet

I forbindelse med at vi udskifter det eksisterende fiberkabelanlæg benytter vi lejligheden til at flytte fiberkabelanlægget væk fra selve jernbanesporet, hvor det ligger i dag, så det i stedet graves ned ved siden af sporet. 

Ved at flytte kablerne væk fra sporet, reducerer vi risikoen for at grave kablerne over, når vi udfører sporarbejder, og samtidig får vi nemmere adgang til at vedligeholde kablerne, uden at vi generer togtrafikken.

Arbejdet udføres uden gener for togtrafikken

Arbejdet med at udskifte fiberkabelanlægget foregår uden for sporet, og derfor forventer vi, at projektet kan gennemføres uden gener for togtrafikken mellem Odense og Svendborg.