De første 2400 meter fiberkabler er på plads mellem Odense og Svendborg

Banedanmark har rundet en milepæl i arbejdet med at udskifte fiberkablerne på strækningen mellem Odense og Svendborg. Det skete, da de første 2400 meter fiberkabler blev blæst gennem rørpakken på første del af strækningen onsdag den 24. oktober 2018.

Banedanmarks byggeleder Jesper Lund var til stede, da den såkaldte ”prøveblæsning” blev gennemført ved Ringe på Fyn.

”Jeg kan konstatere at arbejdet med at etablere det nye fiberkabelanlæg, skrider frem efter planen, og det er jeg meget tilfreds med. Det var godt at se, at processen med at blæse fiberkablerne gennem den nye rørpakke, fungerede uden problemer”, fortæller Jesper Lund.  

Se vores film om prøveblæsningen på Facebook.

 

Nødvendig udskiftning

Udskiftningen af det eksisterende fiberkabelanlæg mellem Odense og Svendborg løber frem til udgangen af januar 2019. Arbejdet er nødvendigt, fordi det eksisterende anlæg er udtjent, og der er ikke længere er tilstrækkelig kapacitet i kablerne, som transporterer informationer om alt fra signaler til Banedanmarks administrative data.  

Derudover er udskiftningen af fiberkabelanlægget en vigtig brik i vores kommende arbejde med løbende at udskifte signalsystemet på den danske fjernbane med frem mod 2030.    

Vi flytter nyt fiberkabelanlæg væk fra sporet

I forbindelse med at vi udskifter det eksisterende fiberkabelanlæg benytter vi lejligheden til at flytte fiberkabelanlægget væk fra selve jernbanesporet, hvor det ligger i dag, så det i stedet graves ned uden for sporet. 

Ved at flytte kablerne væk fra sporet, reducerer vi risikoen for at grave kablerne over, når vi udfører sporarbejder, og samtidig får vi nemmere adgang til at vedligeholde kablerne, uden at vi generer togtrafikken.