Ny station Stilling

Det er politisk besluttet at opføre en ny station (trinbræt) i Stilling ca. fire kilometer nord for Skanderborg. Der har tidligere været en station i Stilling, men den lukkede i 1979.

Den nye station (trinbræt) kommer til at bestå af:

 • Nye 90 meter lange  og 2,5 meter brede perroner på begge sidder af sporet
 • Adgangsveje til begge perroner
 • Asfaltsti mellem den vestlige perron og den gamle stationsbygning på Stationsvej.

  Skanderborg kommune etablerer:
 • Forplads samt parkeringsareal langs banen på Østervej
 • Et stisystem bag vaskehallen syd for banen i samarbejde med Super Brugsen

  Byggeriet

  Stilling Station bliver opført i løbet af 2022, og stationen forventes at være offentlig tilgængelig i 2023. 

  I perioden fra april til september 2021 bliver broen, der fører Lynghøjvej over banen, hævet i forbindelse med forberedelserne til elektrificering af banen. Det er nødvendigt at hæve broen for at skabe tilstrækkelig frihøjde under broen til det kommende kørestrømsanlæg. I den forbindelse etableres en ny gangbro parallelt med den eksisterende bro. Fra den nye gangbro etableres der via trapper adgang til de kommende perroner på den nye station.

  Åbning af Stilling Station betyder, at det bliver muligt for passagerer at benytte regionaltog mod Aarhus H og mod Herning/Skjern via Skanderborg. Der er lavet vurderinger af passagergrundlaget, som forventes at være ca. 400 påstigere pr. dag i 2027.

Her kommer Stilling Station til at ligge

Placering af Stilling Station

Skitse af den nye station
Skitse af den kommende station