Tidsplan

Tidsplan - ny bane til Aalborg Lufthavn

2020 - det skal vi udføre

 

- Etablering af skurby ved Lindholm Station
- Etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn
- Udgravning og udskiftning af blødbund
- Udgravning til sporsænkning ved Viaduktvej
- Forstærkning af broen ved Viaduktvej
- Udgravning til, og opbygning af sporkasse med stabilgrus
- Udlægning af skærver i sporkassen
- Udlægning af sveller og skinner
- Sporjustering
- Etablering af signalsystem
- Diverse afsluttende arbejder
- Testkørsel
- Indvielse af banen

Anlægsarbejderne foregår januar - oktober 

Afsluttende arbejder november - december

Ekspropriationer uge 11

Intensive perioder med arbejde i døgndrift langs eksisterende spor:

Påske 01.04 - 14.04.2020

Pinse 22.05 - 02.06.2020

Sommer 01.07 - 21.09.2020

 

2019 - det har vi udført

 

- Etablering af skurby ved Aalborg Lufthavn
- Omlægning af kabler og ledninger 
- Etablering af interimsvej ved Thistedvej og omlægning af trafikken
- Etablering af midlertidige adgangsveje ved haveselskabet Voerbjerglund
- Ramning af pæle ved broerne ved Thistedvej og Lindholm Å
- Omlægning af Lindholm Å
- Etablering af bro over Lindholm Å
- Etablering af betondæk til den nye bane på strækningen mellem Lindholm Å og Thistedvej
- Blødbundsudskiftning langs Thistedvej
- Opbygning af den nye vejbro ved Thistedvej
- Omlægning af trafikken fra interimsvejen tilbage til Thistedvej
- Påbegyndt etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn

 

 OBS: Tidsplanen er vejledende, og vi tager forbehold for ændringer.