Natarbejde ved sporet i Lindholm

Vi undersøger jordbunden i Lindholm

Vi skal undersøge jordbunden i området ved Lindholm Station, Viaduktvej og Lindholm Kirke. Til brug for projekteringen af den nye jernbane skal jordbunden undersøges ved hjælp af geotekniske boringer. 

Boringerne udføres i nætter mellem hverdage i uge 37 og 38 i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 04.00 og foregår på Banedanmarks spor og nærliggende arealer.

Vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi borer i undergrunden. Vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt og beklager ulejligheden for vores naboer.