Nabo til arbejdet

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. Alligevel kan det ikke undgås, at du som nabo vil blive generet af støj og støv.

Støj

Det støjer, når vi skærer og sliber skinner, svejser samt laster skærver og fylder dem i sporet. Når sporarbejdet er færdigt, vil du kunne opleve støj i kortere perioder, når vi justerer sporene.

Af hensyn til arbejdssikkerheden bipper de sporkørende maskiner og andre arbejdskøretøjer, når de sætter i gang eller ændrer retning.

Tung trafik

Der vil være en del tung trafik til og fra arbejdspladserne langs strækningen, når arbejdet er i gang. Du vil kunne finde en oversigt her på siden, når vi har fastlagt placeringen for de enkelte arbejdspladser.  

Støv

Når vejret er tørt, kan det støve en del både fra selve arbejdet og fra arbejdspladserne. Det afhjælper vi ved at vande regelmæssigt.

Lys

Hvis du bor meget tæt på en arbejdsplads, kan du blive generet af arbejdslys i nattetimerne.