Nabo til banen

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. 

Vi etablerer eksempelvis afskærmning mellem byggepladsen og vores nærmeste naboer for at mindske gener som støj og støv fra byggeriet. Alligevel kan det ikke helt undgås, at du som nabo til arbejdet kan opleve gener fra arbejdet. 

I forbindelse med arbejdet på stationen etablerer vi en arbejds- og depotplads langs stationen til opbevaring af bl.a. jord og skærver, samt til opstilling af containere.

Støj fra arbejdet

Den gamle perron skal brydes op og pæle til den nye perron skal bores ned. Vi skal arbejde med gravemaskine, mobilkran og sporjusteringsmaskine – du kan danne dig et indtryk af arbejdet ved at se vores videoer på YouTube:

Stoppemaskinen i arbejde 

Vi beklager på forhånd de eventuelle gener, der måtte komme i forbindelse med vores arbejde.

Arbejdstider

De fleste af vores byggeaktiviteter er planlagt til at foregå inden for normal arbejdstid på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 16.00.

Der kan forekomme weekend- og natarbejder i perioden. Behovet for nat- og weekendarbejde skyldes dels hensynet til trafikafviklingen, og dels at nogle arbejder skal udføres i en samlet arbejdsgang, når den først er påbegyndt, herunder bl.a. sporjustering og montage af perronelementer.


Tung trafik

Vi undgår ikke øget tung trafik i områderne langs banen og ved arbejds- og depotpladsen, når vi fragter byggematerialer til og fra byggepladsen.