Opgradering af Hillerød Station

Banedanmark har i samarbejde med Region Hovedstaden, DSB, Movia, Lokalbanen samt kommunerne Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør undersøgt muligheden for at opgradere Hillerød station, så der bliver mulighed for at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm.

Favrholm kommer til at ligge ved det kommende Hospital Nordsjælland syd for Hillerød. Ombygningen af Hillerød Station skal, hvis den bliver besluttet, stå færdig i 2020, så den kan tages i brug, når det nye hospital åbner. Desuden er muligheden for at udvide S-togsbetjeningen af Hillerød undersøgt. 

Bedre forbindelse for lokalbanens tog

Der kan enten laves gennemkørsel for alle lokalbanetog eller alene laves gennemkørsel for Frederiksværkbanens tog. Det giver samtidig mulighed for direkte samdrift mellem Lokalbanens sydvestlige linje, Frederiksværkbanen, og de nordlige linjer. 

Desuden opnås den fordel, at lokalbanens tog ikke længere behøver køre på tværs af S-togsporene. 

Med lokalbanens nuværende køreplan vil der i fremtiden skulle køre op til 6 tog pr. time i hver retning igennem Hillerød Station til Favrholm. Med regionens visionsplan for lokalbanens fremtidige udvikling vil der være op til 8-9 tog pr. time i hver retning. 

Mulighed for bedre S-togsbetjening

Formålet er, udover at sammenkoble de to regionalbaner, at udvide S-togsbetjeningen af Hillerød fra de nuværende seks tog i timen til ni eller 12 tog i timen. Det gøres ved at føre S-togets linje B, der i dag vender i Holte, videre til Hillerød som en ekstra linje hvert 10. eller 20 minut.

Læs forundersøgelsen af projektet og afrapportering fra samme forundersøgelse nedenfor.

Find mere information