Opgradering Ny Ellebjerg Station

Banedanmark er ved at undersøge, hvor der kan placeres perroner langs Kastrupbanen, så tog kan standse på Ny Ellebjerg Station. Undersøgelsen foretages i 2017, og afsluttes med et overordnet projektforslag efter sommerferien.

Placering af perroner og adgang til de øvrige perroner på stationen koordineres med S-tog samt projekt for Sydhavnsmetroen.

Projektet kan færdiggøres efter 2022.