Ny station Jerne

I den politiske aftale om "Metro, letbaner, nærbaner og cykler" fra 12.juni 2014 er det besluttet at igangsætte undersøgelser af en række projekter, herunder en nærbane Ribe - Esbjerg - Varde - Oksbøl, der kaldes Esbjerg Nærbane.
Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder beslutningsgrundlaget for nærbanen i Esbjerg. I den forbindelse fastlægges også en placering af den nye station i Jerne. Banedanmarks undersøgelser begrænser sig til den tekniske projektering af stationen.
Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane mellem Ribe og Esbjerg, som skal betjenes af de regionale tog i området, med omkring to tog i timen i hver retning.
Den nye station skal placeres ved Skolebakken, da det er vurderet at være den mest hensigtsmæssige placering set i forhold til oplandet (antal beboere, arbejdspladser og studiepladser i nærområdet).
Adgang til perronerne etableres fra Skolebakken. På grund af den store niveauforskel mellem vejen og jernbanen, forventes der etableret elevatorer fra Skolebakken op til perronerne.

Yderligere undersøgelser

Naturstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det vil sige, at der i denne fase af projektet ikke vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, eller afholdt offentlige høringer vedrørende projektet.