Køge Bugt-banen

Fra foråret 2016 til efteråret 2018 foretager Banedanmark en gennemgribende fornyelse på den travle og noget nedslidte Køge Bugt-bane:

- Sporfornyelse mellem Hundige og Køge
- Reparation af 26 broer mellem Hundige og Køge
- Udskiftning af kørestrømsanlæg mellem Dybbølsbro og Køge

I øjeblikket arbejder vi med at montere og justere køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster på Køge Bugt-banen. Kørestrømsarbejdet løber indtil videre frem til den 7. september 2018.

Seneste nyt