Den nye bane København-Ringsted

Danmarks første højhastighedsbane fra København over Køge til Ringsted

Om Den nye bane København-Ringsted

Ofte stillede spørgsmål og svar

Vi forventer at åbne den nye bane i maj 2019.

Klik på linket for at se et overslag på rejsetiden til København, når den nye bane mellem København og Ringsted åbner i maj 2019. 

OBS! De endelige køreplaner vil først blive udarbejdet i 2018/2019 i trafikaftaler mellem Banedanmark og operatørerne inden for de gældende rammeaftaler med Trafikstyrelsen. Jo tættere vi kommer på åbningen af banen i maj 2019, jo mere information vil der være om rejsetider og de kommende køreplaner her på hjemmesiden.

Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvaret for, at vedligeholde, forny og udbygge jernbanen, så den hele tiden har en tilstand og kapacitet, som gør det muligt at køre tog i Danmark. Kort fortalt varetager Banedanmark skinner, mens togoperatørerne, herunder DSB, varetager togdrift. Vi vil derfor henvise dig til togoperatørerne for information om det rullende materiel.

Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for passagertog og er den første jernbane i Danmark, der kan betjene højhastighedstog. Vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvilken hastighed fremtidens tog vil køre med på den nye bane mellem København og Ringsted. Hastigheden på banen afhænger blandt andet af, hvilke tog der skal køre på banen. Læs mere under "Hvilke tog skal der køre på banen?" 

 

Der kommer kun en ny station på Den nye bane; Køge Nord Station.

Støjudbredelsen fra Den nye bane er vist i projektets Miljøredegørelse og på kortet over banen.
Det er ikke muligt at vurdere støjens styrke og udbredelse præcist, og støjudbredelsen på kortet over banen er baseret på beregninger.

Trafikstyrelsen har gennemført en kortlægning af vibrationerne langs Den nye bane. På baggrund af kortlægningen har København-Ringsted-projektet gennemført en række vibrationsdæmpende foranstaltninger for at reducere antallet af belastede boliger. Du kan læse mere om vibrationer fra banen i miljøredegørelsen.
TEN-T