Tidsplan

Kalundborg Øst åbner den 9. december. De forberedende arbejder begynder i september, og den 12. oktober går arbejdet med at etablere perronen og de øvrige stationselementer for alvor i gang. Her kan du få et overblik over, hvordan byggeriet af stationen kommer til at skride frem.

 

September 2018

- Området ryddes til såvel depot- og arbejdsplads samt til det område, hvor stationen skal ligge

30. september-12. oktober

- Forberedende arbejder til afvanding

- Udgravning og udlægning af stikledninger

- Fritlægning og omlægning af kabler

- Sporjustering og ballastsupportering efter arbejdet nær sporet

 

 

12.oktober-29. oktober

- Omlægning af kabler og rør

- Etablering af dræn og afvandingsbrønde

- Byggeri af perron

- Etablering af fundamentet til gangbroen

- Sikringstekniske arbejder

- Sporjustering og ballastsupportering efter arbejdet nær sporet

 

29. oktober-9. november

- Drænarbejder ved ramperne

- Etablering af teknikhytte

- Perronbelægning

- Perronbelysning

- Standere til rejsekort

- Skilte

 

9. december

- Kalundborg Øst Station åbner

 

5. april-8. april 2019

- Gangbroen løftes på plads

- Afsluttende arbejder på gangbroen