Om Kalundborg Øst Station

Kalundborg får til december en helt ny station, Kalundborg Øst, der vil gøre det mere attraktivt at tage toget til og fra arbejde, hvis man arbejder på enten Novo eller en af de andre virksomheder i industriområdet i den østlige del af byen. Stationen kommer også til at ligge i gåafstand til det nye rådhus.

Stationen bliver placeret på den nordlige side af banen over for Novo Nordisk produktionsområder -cirka halvanden kilometer øst for Kalundborg Station. Endvidere kan stationen på sigt medvirke til at fremme byudviklingen af området. Et byudviklingsområde i umiddelbar nærhed af såvel Kalundborg Rådhus og den kommende station er en del af kommuneplanlægningen i Kalundborg.

Stationen bliver ganske enkel i sin opbygning. Der bliver anlagt en 160 meter lang perron med skilte, læskur, bænk, rejsekortstandere og en 16 meter lang gangbro, der fører over sporet til industriområdet. Stationen får desuden en forplads med en trappe op til perronen.

Nord for stationen bliver der anlagt en parkeringsplads 

Forpladsen vil desuden bestå af arealer til cykelparkering, kiss 'n' ride, buslomme, taxiholdeplads med videre. Dette vil gøre stationen til en pendlerstation for borgerne i den østlige del af Kalundborg og omegn, og vil dermed kunne medvirke til at dæmpe biltrafikken i myldretiden omkring de nuværende indkørsler til Novo Nordisk fra Hovvejen.

Der kommer – som i dag - til at køre et tog hver vej mindst en gang i timen.

Stationen åbner den 9. december 2018. Gangbroen bliver løftet på plads og monteret i begyndelsen af april 2019. 

I projekteringen af stationen er der taget højde for, at strækningen Holbæk-Kalundborg på et senere tidspunkt skal elektrificeres og udrustes med det nye signalsystem.

Stationsprojektet er udarbejdet i samarbejde med Kalundborg Kommune og Novo Nordisk.