Tidsplan

Tidsplan for Jerne Station (2020)

Juni: 
- Etablering og indretning af adgangsveje, skurby samt byggepladsfaciliteter nord og syd for banen
- Tilkørsel af materialer

Juli - august:
- Ramning af betonpæle til stationens perroner på begge sider af banen 
- Ramning af spunsjern ved stationens kommende elevatorer på begge sider af banen
- Montering af perronelementer på begge sider af banen
- Etablering af belysning på perroner og øvrige områder på stationen
- Betonarbejder
- Kabelarbejde
- Drænarbejde 
- Etablering af elevatortårne inkl. teknik
- Opsætning af hegn mod banen
- Etablering af jordankre
- Skærvesupplering og sporjustering

September – oktober:
- Afvandingsarbejder
- Kabelarbejder
- Opsætning af teknikhytte og eltavler
- Opsætning af rejsekortsscannere på perronerne
- Etablering af belysning på perroner og øvrige områder på stationen

November – december:
- Retablering af området nord og syd for jernbanen
- Etablering af elevatorer
- Diverse afsluttende arbejder
- Indvielse af Jerne Station

OBS! Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen.