Om projektet

Med ønsket fra staten om at udbygge infrastrukturen og sikre danskerne god mobil- og internetdækning langs hele det danske jernbanenet er vi gået i gang med at opgradere eksisterende master og etablere nye i områder uden mobil- og internetdækning.

 

Der blev reserveret 100 millioner til investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt til fibernet, transmission og teknikhytter. Som forvalter af den danske jernbane sørger vi for, at der er adgang til infrastrukturelementer. Vi bruger den eksisterende masteinfrastruktur ved blandt andet at udskifte nogle af vores nuværende master til højere og stærkere master, så teleoperatørerne kan opsætte deres udstyr i vores master. De steder, hvor vi ikke har en eksisterende mast, opsætter vi nye master. Læs mere om master på siden Teknisk information.

 

Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, teleselskabet 3 og Banedanmark. Kommunerne er også en samarbejdspartner, da de har ansvar for dialogen med borgerne. Vi udbygger i takt med, at vi får tilladelser. Første mast blev opsat i Lolland Kommune, der var frontløber, og som er en af de kommuner, hvor borgerne pendler længst.

 

Der vil således spire omkring ca. 50 master op i de danske marker frem til 2020. Togpassagererne vil opleve forbedringer i takt med, at internet- og mobildækningen langs Banedanmarks jernbanenet udbygges eller opgraderes og de tekniske installationer i togene forbedres. I lokalområder, hvor vi opgraderer en mast, kan dækningen også blive forbedret.

 

Opgraderingen består af tre dele:

  1. Udbygning af Banedanmarks infrastruktur til forbedring af mobildækning langs hele statens jernbanenet, så der opnås en mere stabil og kontinuerlig dækning.

     

  2. DSB og teleselskaberne installerer signalforstærkere i togene. I dag bremser togenes metalkonstruktion for modtagelsen af signalerne, også der hvor der ellers er god dækning.

  1. En multi-WiFi-løsning, dvs. en ny WiFi-løsning installeres i DSB's tog, hvor flere teleoperatører leverer data, sammenlignet med én i dag, der giver mulighed for at anvende signaler fra alle netværk langs banen, og som skaber bedre muligheder for både bedre dækning og øget kapacitet i toget.