Tidsplan

Hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen af jernbanen mellem Aarhus og Langå udføres i tre etaper, hvor vi i den første etape i 2020 har lagt nye fiberkabler på strækningen.

Forår 2021 - sommer 2022

I anden etape anlægges tre nye vejbærende broer i Favrskov Kommune. Broerne skal erstatte de nuværende overkørsler på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej. Overkørslerne skal nedlægges på grund af hastighedsopgraderingen af strækningen. Arbejdet med anlæg af de nye broer gik i gang i foråret 2021 og strækker sig frem til sommeren 2022, hvor overkørslerne lukkes.

Samtidigt med anlæggelsen af de tre vejbærende broer udfører vi afvandingsarbejder langs hele strækningen.

Forår 2022 - efterår 2022

I den sidste etape, som også har størst indvirkning på togtrafikken i anlægsperioden, udskifter vi skinner, sveller og ballast på den i alt ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus og Langå. Arbejderne er planlagt til at starte i påsken 2022 og afsluttes i efteråret 2022.
 
I forbindelse med projekteringen vil der komme andre arbejder på strækningen som for eksempel opmålinger, undersøgelsesboringer ligesom vi løbende udfører drifts- og vedligeholdelsesarbejder på strækningen.